Pobierz
Katalog
Księga
Intencji
Konto
Instagram
Konto
YouTube
Pismo
Święte

Pielgrzymka do Medjugorie

 2190 zł

02-09.09.2024

Rezerwuj

Opis

PIELGRZYMKA DO BOŚNI I HERCEGOWINY -MEDJUGORIE

2-9.09.2024

Dzień 1 01/02.09.2024 Wyjazd w nocy z niedzieli na poniedziałek

( Uwaga: w przypadku godzin od miejscowości Zielona Góra, czas zbiórek jest orientacyjny i może ulec nieznacznej modyfikacji o czym zostanie poinformowany każdy uczestnik wsiadający po trasie od Legnicy ) – INNE MIEJSCE WSIADANIA JAK SZCZECIN NALEŻY ZGŁOSIĆ PRZY REZERWACJI

– SUCHAŃ – przystanek autobusowy przy Rynku ( kierunek Stargard ) – godz. 22:15;   – STARGARD – Centrum Przesiadkowe ul. Towarowa 2 – godz. 23:00;   – SZCZECIN – ul. Św. Jakuba 1 ( parking przy Katedrze Szczecińskiej ) – godz. 00:00;     – RENICE – Stacja Paliw Orlen  – godz. zbiórki 1:00;   – GORZÓW WLKP. – Stacja Paliw BP ul. Kasprzaka 8 – godz.  1:30;      – ZIELONA GÓRA – Stacja Paliw Orlen ul. Sulechowska 40 – godz. 2:40; – LEGNICA – Stacja Paliw Orlen – ul. Chojnowska 154 – godz.  3:50;    – WROCŁAW – Stacja Paliw Orlen przy A4 – 55-075 Bielany Wrocławskie ( kierunek Katowice ) – godz. 4:45;   – OPOLE – Stacja Paliw Shell ul. Posiłek 1 – Rogów Opolski – godz.  5:55;   – GLIWICE – Stacja Paliw Shell ul. Rybnicka 159 – godz.  6:55;  – MSZANA – Stacja Paliw Orlen ul. Wodzisławska 97, godz.  7:40;  Przekroczenie granicy w Gorzyczkach. Przejazd w okolice Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2,  wtorek, 3.09.2024, PARK NARODOWY KRKA – MEDJUGORIE

Śniadanie. Przejazd malowniczymi trasami przez Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. Po drodze zatrzymamy się w Parku Narodowym Krka, którego największą atrakcją są piękne wodospady, w tym słynny wodospad Skradinski Buk, który ma ponad 45 metrów wysokości i około 800 metrów szerokości.  Zakwaterowanie w Medjugorie i obiadokolacja.

Dzień 3, środa, 4.09.2024, MEDJUGORIE  

Śniadanie, dzień w Medjugorie poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele św. Jakuba zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział w Mszy Świętej. Wejście na Górę Objawień  – miejsca pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją sześciu widzących, objawienia te utrzymują się do dziś. U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Udział w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w tym miejscu owocuje często osobistą przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4, czwartek, 05.09.2024,  MOSTAR

Śniadanie. Przejazd do  Mostaru-zwiedzanie najpiękniejszego miasta Hercegowiny,  Stare Miasto: Dzielnica Kujundzluk, Meczet Koski Mehmed-Paszy oraz Stary Most wpisany na listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. Powrót na obiadokolację.

Dzień 5, piątek, 06.09.2024, RIWIERA MAKARSKA

Po śniadaniu wyjazd  na wypoczynek nad  wybrzeże Adriatyku na  Riwierze Makarskiej, pobyt  nad morzem.  *Dodatkowo dla chętnych za dodatkową opłatą rejs po Adriatyku z obiadem na statku.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.

Dzień 6, sobota, 07.09.2024, KRIZEVAC-WODOSPADY KOCUSA-TIHALINA  

Wczesne wyjście na Drogę Krzyżową na Górze Krizevac*. Śniadanie, czas wolny na indywidualną modlitwę. Przejazd nad  Wodospady  Koćuša.  Następnie udamy się  do Tihaliny, gdzie w kościele znajduje się  piękna figura Matki Bożej wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą. Msza Święta.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.                     

Dzień 7, niedziela, 08.09.2024  PRIMOSTEN

Śniadanie w Medjugorje. Przejazd do  Primosten, uroczej nadmorskiej miejscowości z piękną starówką. Przejazd w okolice Zagrzebia. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8, poniedziałek, 09.09.2024  

Śniadanie. Całodniowy przejazd do Polski, planowany powrót ok. godz. 24:00

CENA:  2190 zł

Cena obejmuje:

 • Przejazd autokarem klasy turystycznej
 • Noclegi z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje)  W Medjugorie hotel 3* pokoje 2-3 osobowe.
 • Opiekę pilota/przewodnika    
 • Ubezpieczenie: KL 15000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR; 
 • TFG/TFP

Dodatkowo płatne obowiązkowo u pilota w autokarze – 40 euro  – na wydatki programowe

Cena nie obejmuje:

– napojów do posiłków w hotelach tranzytowych do/z Medjugorje

– Rejs „ fish picnic” z obiadem na statku – 30 Euro

Codzienne Msze Święte są zawsze bardzo ważną, nieodłączną częścią każdej pielgrzymki. Msze Święte
w miejscach niezwykłych i symbolicznych dla naszej wspólnoty celebrować będzie ksiądz towarzyszący grupie.

Należy zabrać ze sobą:  

 • rze­czy wygod­ne, strój odpo­wied­ni do prze­by­wa­nia w miej­sca­ch świę­ty­ch, wygod­ne buty, pele­ry­na, para­sol, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, nakry­cie gło­wy;  rów­nież  do poby­tu nad morzem nale­ży zabrać stro­je, olej­ki, kape­lu­sze, teni­sów­ki do wody i apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne; osoby planujące wejście na Górę Krizevac mogą zabrać mały plecak, latar­kę, kijki nordic walking;
 • dowód oso­bi­sty lub pasz­port; dobrze jest jeśli doku­ment tra­ci waż­no­ść nie krócej niż pól roku od daty piel­grzym­ki;  zabrać kse­ro dany­ch z pasz­por­tu lub dowo­du.
 • nabo­żeń­stwo wie­czor­ne w Medju­gor­ie będzie tłu­ma­czo­ne symul­ta­nicz­nie, dla­te­go nale­ży zaopa­trzyć się w radyj­ka lub tele­fo­ny komór­ko­we ze słu­chaw­ka­mi do odbio­ru fal FM. Moż­na zaku­pić na miej­scu takie radyj­ka, koszt to ok. 8 EURO.
 • walutą Euro możemy posługiwać się w Medju­gor­je, w nie­któ­ry­ch skle­pa­ch dopuszczalne są  zło­tów­ki.

Ważne informacje:

Zaliczka płatna przy zawarciu umowy –  600 zł

Wpłata końcowa do 2.08.2024

* Kolejność zwiedzania może ulec zmianie nie powodując zmiany świadczeń

** Kolejność wpłaty zaliczki 30% od całej kwoty, decyduje o kolejności wsiadania do autokaru0

Istnieje możliwość wykupienia za dodatkową opłatą Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji

Cena* oraz opcje ubezpieczenia ( szczegółowe warunki dostępne w biurze )

OPCJA 1 – ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 100%

– cena na os. 63 zł – bez rozszerzenia o dodatkowe warianty

– cena na os. 101 zł – rozszerzenie o zachorowanie na COVID-19

– cena na os. 127 zł – rozszerzenie o zachorowanie na chorobę przewlekłą

OPCJA 2 – ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 100% MAX

 –  zawiera rozszerzenie o zachorowanie na COVID-19 oraz o zachorowanie na chorobę przewlekłą – cena na os. 142 zł – pakiet

* Cena ubezpieczeń w dniu wystawienia polisy może się nieznacznie różnić od cen podanych powyżej, co jest podyktowane zmianami kursu walut

Do kiedy można wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji:

 • gdy do rozpoczęcia podróży jest więcej niż 30 dni – ubezpieczenie w wariantach 100% i 100% Max można będzie kupić w dniu zawarcia umowy podróży i przez kolejne 10 dni,
 • gdy do rozpoczęcia podróży jest od 8 do 30 dni – ubezpieczenie można będzie kupić w dniu zawarcia umowy podróży i przez kolejne 3 dni,
 • gdy do rozpoczęcia podróży jest od 1 do 7 dni, umowę ubezpieczenia można będzie zawrzeć tylko w dniu zawarcia umowy podróży.

Ważne: za dzień zawarcia umowy podróży uznajemy dzień, w którym wykonana została pierwsza z następujących czynności: 1/ podpisanie umowy podróży lub 2/ wpłata zaliczki na poczet umowy podróży lub 3/ wpłata całości kwoty wynikającej z umowy podróży. Przy wykupieniu zakwaterowania w pokoju 1-osobowym cena ulegnie podwyższeniu.

Informacje dodatkowe

Rok

2024

Miesiąc

Kwiecień, Maj

Pielgrzymki zagraniczne

Bosnia i Hecegowina, Chorwacja

Newsletter - bądź na bieżąco

Pielgrzymki Szczecin

Kontakt

Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago
Al. Jana Pawła II 23, 70-413 Szczecin
Czynne: pn – pt: 10:00 – 17:00

Informacje na temat pielgrzymek:
Biuro tel. 91 433 11 96, tel. +48 690 322 552
e-mail: kontakt@pielgrzymkisantiago.pl

Pielgrzymki Szczecin