Pobierz
Katalog
Księga
Intencji
Konto
Instagram
Konto
YouTube
Pismo
Święte

Festiwal Młodych, Medjugorie

1980 zł 

25.07-01.08.2023

Lista rezerwowa

Opis

PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE NA FESTIWAL MŁODYCH

25.07-01.08.2023

Podczas Festiwalu Młodych  przewidziany jest  udział w bloku programowym przygotowanym  przez Ojców Franciszkanów pracujących w Sanktuarium Królowej Pokoju. Program obejmuje m.in. Wspólny udział w Międzynarodowej Mszy św. i różańcu w parafialnym kościele św. Jakuba; wejście i modlitwy na Podbrdo, Górze Objawień; w miarę możliwości spotkania z osobami  widzącymi Matkę Bożą; Wykłady i świadectwa,  adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Marsz Pokoju ulicami Medjugorie, czas poświęcony Wspólnocie CENACOLO; modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.

Dzień 1,  24.07 / 25.07.2023 

Spotkanie o godz. 0:00 w nocy z 24/25.07.2023. -plac przy katedrze w Szczecinie, ul. Św. Jakuba 1. Wyjazd o godz. 0:10.

(możliwe inne miejsce wsiadania: w Stargardzie -Centrum Przesiadkowe ul. Towarowa 2 godz. 23:15 , w Renicach -Stacja Orlen  godz. 1:00 i Gorzowie -stacja BP przy obwodnicy- godz. 1:30 -po zgłoszeniu w biurze)

Przejazd w okolice Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2,  26.07.2023,  MEDJUGORIE

Śniadanie. Przejazd malowniczymi trasami przez Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. Następnie przyjazd do Medjugorie, zakwaterowanie, obiadokolacja – udział w uroczystościach rozpoczynających festiwal.

Dzień 3, 27.07.2023, MEDJUGORIE  

Śniadanie, dzień w Medjugorie poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele św. Jakuba zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział w Mszy Świętej. Wejście na Górę Objawień  – miejsca pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją sześciu widzących, objawienia te utrzymują się do dziś. U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Udział w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w tym miejscu owocuje często osobistą przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.

 Dzień 4, 28.07.2023,  MOSTAR

Śniadanie. Przejazd do do Mostaru-zwiedzanie najpiękniejszego miasta Hercegowiny,  Stare Miasto: Dzielnica Kujundzluk, Meczet Koski Mehmed-Paszy oraz Stary Most wpisany na listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. Powrót na obiadokolację.

Dzień 5, 29.07.2023, RIWIERA MAKARSKA

Po śniadaniu wyjazd  na wypoczynek nad  wybrzeże Adriatyku na  Riwierze Makarskiej, pobyt  nad morzem.  *Dodatkowo dla chętnych za dodatkową opłatą rejs po Adriatyku na wyspę Hvar z obiadem na statku.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorie.

 Dzień 6, 30.07.2023, KRIZEVAC-WODOSPADY KOCUSA-TIHALINA

Wczesne wyjście na Drogę Krzyżową na Górze Krizevac*. Śniadanie, czas wolny na indywidualną modlitwę. Przejazd nad  Wodospady  Koćuša.  Następnie udamy się  do Tihaliny, gdzie w kościele znajduje się  piękna figura Matki Bożej wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą. Msza Święta.  Zakończenie Festiwalu Młodych. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.

Dzień 7, 31.07.2023  TROGIR

Śniadanie w Medjugorje. Przejazd do Trogiru, malowniczego miasta słynącego z pięknej starówki wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Zwiedzanie starówki, przejście Deptakiem Riva, czyli bajeczną promenadą palmową, która ciągnie się wzdłuż nabrzeża. Przejazd w okolice Zagrzebia. Obiadokolacja i nocleg.

 Dzień 8, 01.08.2023  

Śniadanie. Następnie całodniowy przejazd do Polski, planowany powrót ok. godz. 24:00 

CENA:  1980 zł

Cena obejmuje:

  • Przejazd autokarem klasy turystycznej
  • Noclegi z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje)  W Medjugorie pokoje 3-4 osobowe z łazienkami (dla małżeństw 2-osobowe) w hotelu 3*
  • Opiekę pilota/przewodnika    
  • Ubezpieczenie: KL 15000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR; 

Dodatkowo płatne obowiązkowo u pilota w autokarze – 25 euro  – na wydatki programowe

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia:

– od kosztów rezygnacji – cena i szczegółowe informacje dostępne w biurze

Cena nie obejmuje:

– napojów do posiłków w hotelach tranzytowych do/z Medjugorie

– Rejs „ fish picnic” z obiadem na statku – 30 Euro

Codzienne Msze Święte są zawsze bardzo ważną, nieodłączną częścią każdej pielgrzymki. Msze Święte
w miejscach niezwykłych i symbolicznych dla naszej wspólnoty celebrować będzie ksiądz towarzyszący grupie.

Należy zabrać ze sobą:  

  • rze­czy wygod­ne, strój odpo­wied­ni do prze­by­wa­nia w miej­sca­ch świę­ty­ch, wygod­ne buty, pele­ry­na, para­sol, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, nakry­cie gło­wy;  rów­nież  do poby­tu nad morzem nale­ży zabrać stro­je, olej­ki, kape­lu­sze, teni­sów­ki do wody i apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne; osoby planujące wejście na Górę Krizevac mogą zabrać mały plecak, latar­kę, kijki nordic walking;
  • dowód oso­bi­sty lub pasz­port; dobrze jest jeśli doku­ment tra­ci waż­no­ść nie krócej niż pól roku od daty piel­grzym­ki;  zabrać kse­ro dany­ch z pasz­por­tu lub dowo­du.
  • nabo­żeń­stwo wie­czor­ne w Medju­gor­je będzie tłu­ma­czo­ne symul­ta­nicz­nie, dla­te­go nale­ży zaopa­trzyć się w radyj­ka lub tele­fo­ny komór­ko­we ze słu­chaw­ka­mi do odbio­ru fal FM. Moż­na zaku­pić na miej­scu takie radyj­ka, koszt to ok. 8 EURO.
  • walutą Euro możemy posługiwać się w Medju­gor­je, w nie­któ­ry­ch skle­pa­ch dopuszczalne są  zło­tów­ki.

Ważne informacje:

Zaliczka płatna przy zawarciu umowy –  600 zł

Wpłata końcowa do 24.06.2023

* Kolejność zwiedzania może ulec zmianie nie powodując zmiany świadczeń

** Kolejność wpłaty zadatku 30% od całej kwoty, decyduje o kolejności wsiadania do autokaru

Informacje dodatkowe

Rok

2023

Miesiąc

Lipiec, Sierpień

Pielgrzymki zagraniczne

Bosnia i Hecegowina, Chorwacja

Newsletter - bądź na bieżąco

Pielgrzymki Szczecin

Kontakt

Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago
Al. Jana Pawła II 23, 70-413 Szczecin
Czynne: pn – pt: 10:00 – 17:00

Informacje na temat pielgrzymek:
Biuro tel. 91 433 11 96, tel. +48 690 322 552
e-mail: kontakt@pielgrzymkisantiago.pl

Pielgrzymki Szczecin