Pobierz
Katalog
Księga
Intencji
Konto
Instagram
Konto
YouTube
Pismo
Święte

Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny – Medjugorje  

570 PLN+200 Eur

  27.04-04.05.2020

Opis

       Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny – Medjugorje

                                                                                     27.04-04.05.2020

Dzień 1, Poniedziałek,  27.04.2019

Spotkanie na placu katedralnym w Szczecinie o godz. 3:45 rano. Wyjazd o godz. 4. przejazd w okolice Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2, Wtorek  28.04.2020

Śniadanie, przejazd do Marija Bistrica  – miejscowości , w której znajduje się  Sanktuarium Matki Boskiej, znane już w XII wieku (Chorwacka Częstochowa – wizerunek Matki Boskiej Bystrzyckiej).  Pobyt w Sanktuarium, Msza Św. Przejazd malowniczymi trasami przez Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. Następnie przyjazd do Szybenika – przepięknego chorwackiego miasteczka położonego nad zatoką. Spacer zabytkową starówką i zwiedzanie m.in. jednej z najpiękniejszych budowli Dalmacji – Katedry Św. Jakuba.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.

Dzień 3 Środa, 29.04.2020

Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele św. Jakuba zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział w Mszy Świętej. Wejście na Górę Objawień  – miejsca pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją sześciu widzących, objawienia te utrzymują się do dziś. U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Udział w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w tym miejscu owocuje często osobistą przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4, Czwartek, 30.04.2020

Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony modlitwom.

*Dla chętnych wyjazd do Dubrownika, zwanego perłą Adriatyku. Dubrownik to jedno z najpiękniejszych chorwackich miast, średniowieczny klejnot południowej Dalmacji, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytkowego UNESCO. Obejrzymy  z przewodnikiem miejskim: bastiony i baszty z X-XV w., pałace, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów Mala Braca, najstarszą  aptekę w Europie (od 1317 roku), gotycki klasztor Dominikanów, renesansowy kościół św. Spasa, barokowy kościół św. Vlaha (Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej), wielką studnię Onofria i wiele innych zabytkowych budowli. Następnie czas wolny na indywidualny spacer oraz drobne zakupy. Powrót do Medjugorie na nocleg. Obiadokolacja.

Dzień 5, Piątek, 01.05.2020

Śniadanie, przejazd nad  Wodospady  Koćuša.   Przejazd do Tihaliny, gdzie w kościele znajduje się  piękna figura Matki Bożej wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą. Msza Święta.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.

Dzień 6, Sobota, 02.05.2020

Wczesne wyjście na Drogę Krzyżową na Górze Krizevac*. Śniadanie, czas wolny na indywidualną modlitwę.

*Wycieczka fakultatywna – po śniadaniu wyjazd  na wypoczynek nad  wybrzeże Adriatyku na  Riwierze Makarskiej, pobyt  nad morzem.  Dodatkowo dla chętnych rejs po Adriatyku z obiadem na statku.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.

Dzień 7, Niedziela, 03.05.2020

Śniadanie, Przejazd do Trogiru, gdzie zobaczymy starówkę, która jest wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, wejście do  Katedry św. Wawrzyńca,  z zewnątrz Pałac Rektorów, loggię miejską, twierdzę Kamerlengo, Msza Św.  Przejazd w okolicę Zagrzebia. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8, Poniedziałek, 04.05.2020

Śniadanie, Msza Święta w hotelu, następnie całodniowy przejazd do Polski, planowany powrót około godziny 22:00

CENA:  570 PLN+200 Eur

CENA OBEJMUJE:

  • Przejazd autokarem klasy turystycznej
  • Noclegi wraz z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje)
  • Opiekę pilota/przewodnika                
  • Ubezpieczenie
  • TU Europa – KL 30000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR
  • Składkę TFG

CENA NIE OBEJMUJE:

  • obowiązkowych opłat programowych płatnych w autokarze u pilota 15 Eur
  • dwóch wycieczek fakultatywnych (min. 15 osób)

*Dubrownik 20 Eur

*Riwiera Makarska 10 Eur + dopłata do rejsu z obiadem na statku 20 Eur

  • napojów do posiłków w hotelach tranzytowych do/z Medjugorje

DODATKOWE INFORMACJE:

Dopłata do pokoju 1 osobowego. 450 zł

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia:–  od chorób przewlekłych –  50 zł / os, od kosztów rezygnacji – cena i szczegółowe informacje dostępne w biurze

*Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,

-Zaliczka płatna przy zawarciu umowy –500 zł – 30% od całości kwoty.  Kolejność wpłaty zadatku decyduje o kolejności wsiadania do autokaru

-Wpłata końcowa do 27.03.2019

Należy zabrać ze sobą:

– rze­czy wygod­ne, strój odpo­wied­ni do prze­by­wa­nia w miej­sca­ch świę­ty­ch, wygod­ne buty, pele­ry­na, para­sol, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, nakry­cie gło­wy;  rów­nież  do poby­tu nad morzem nale­ży zabrać stro­je, olej­ki, kape­lu­sze, teni­sów­ki do wody i apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne; osoby planujące wejście na Górę Krizevac mogą zabrać mały plecak, latar­kę;

– dowód oso­bi­sty lub pasz­port; dobrze jest jeśli doku­ment tra­ci waż­no­ść nie krócej niż pól roku od daty piel­grzym­ki;  zabrać kse­ro dany­ch z pasz­por­tu lub dowo­du.

Nabo­żeń­stwo wie­czor­ne w Medju­gor­je będzie tłu­ma­czo­ne symul­ta­nicz­nie, dla­te­go nale­ży zaopa­trzyć się w radyj­ka lub tele­fo­ny komór­ko­we ze słu­chaw­ka­mi do odbio­ru fal FM. Moż­na zaku­pić na miej­scu takie radyj­ka, koszt to ok. 5 EURO.

Waluta w  Medju­gor­je to  Euro, w nie­któ­ry­ch skle­pa­ch dopuszczalne są  zło­tów­ki.

Dodatkowe informacje

Rok

2020

Miesiąc

Kwieiceń, Maj

Newsletter - bądź na bieżąco

Pielgrzymki Szczecin

Kontakt

Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago
ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin
Czynne: pn – pt: 10:00 – 17:00

Informacje na temat pielgrzymek:
Biuro tel. 91 433 11 96, tel. +48 690 322 552
e-mail: kontakt@pielgrzymkisantiago.pl

Pielgrzymki Szczecin
Scroll Up