Pobierz
Katalog
Księga
Intencji
Konto
Instagram
Konto
YouTube
Pismo
Święte

Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny do Medjugorje

1680 zł

31.07-07.08.2022

Opis

                                 Pielgrzymka do Medjugorje – Festiwal Młodych

                                                             31.07-07.08.2022

Podczas Festiwalu Młodych  przewidziany jest  udział w bloku programowym przygotowanym  przez Ojców Franciszkanów pracujących w Sanktuarium Królowej Pokoju. Program obejmuje m.in. Wspólny udział w Międzynarodowej Mszy św. i różańcu w parafialnym kościele św. Jakuba; wejście i modlitwy na Podbrdo, Górze Objawień; w miarę możliwości spotkania z osobami  widzącymi Matkę Bożą; Wykłady i świadectwa,  adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Marsz Pokoju ulicami Medjugorie, czas poświęcony Wspólnocie CENACOLO; modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.

Dzień 1,  31.07.2022  

Spotkanie o godz. 0:00 w nocy 30/31.07.2022. Wyjazd o godz. 0:10. Przejazd w okolice Zagrzebia, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2,  01.08.2022     ŠIBENIK – MEDJUGORJE

Śniadanie. Przejazd malowniczymi trasami przez Chorwację, Bośnię i Hercegowinę. Następnie przyjazd do Šibenika – przepięknego chorwackiego miasteczka położonego nad zatoką. Spacer zabytkową starówką z pięknymi budowlami Dalmacji.  Zakwaterowanie w Medjugorje i obiadokolacja.

Dzień 3, 02.08.2022  MEDJUGORJE  

Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele św. Jakuba zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział w Mszy Świętej. Wejście na Górę Objawień  – miejsca pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją sześciu widzących, objawienia te utrzymują się do dziś. U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Udział w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w tym miejscu owocuje często osobistą przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4, 03.08.2022 SURMANCIMOSTAR

Śniadanie. Przejazd do Surmanci, gdzie znajduje się ikona Jesusa Miłosiernego cudami słynąca-uzdrowiony Hugo – cud do beatyfikacji Faustyny Kowalskiej. Następnie udamy się do Mostaru-zwiedzanie najpiękniejszego miasta Hercegowiny,  Stare Miasto: Dzielnica Kujundzluk, Meczet Koski Mehmed-Paszy oraz Stary Most wpisany na listę Dziedzictwa Kultury UNESCO. Powrót na obiadokolację.

Dzień 5,   04.08.2022   RIWIERA MAKARSKA

Po śniadaniu wyjazd  na wypoczynek nad  wybrzeże Adriatyku na  Riwierze Makarskiej, pobyt  nad morzem.  *Dodatkowo dla chętnych za dodatkową opłatą rejs po Adriatyku na wyspę Hvar z obiadem na statku.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.

Dzień 6,  05.08.2022     KRIZEVAC-WODOSPADY KOCUSA-TIHALINA

Wczesne wyjście na Drogę Krzyżową na Górze Krizevac*. Śniadanie, czas wolny na indywidualną modlitwę. Przejazd nad  Wodospady  Koćuša.  Następnie udamy się  do Tihaliny, gdzie w kościele znajduje się  piękna figura Matki Bożej wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą. Msza Święta.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.

Dzień 7, 06.08.2022  LUDBREG                                                

Śniadanie w Medjugorje. Zakończenie Festiwalu Młodych. Przejazd w okolice Ludbregu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8, 07.08.2022  LUDBREG          

Śniadanie, Msza Św. w Sanktuarium Cudu Eucharystycznego Krwi Pańskiej w Ludbregu, następnie całodniowy przejazd do Polski, planowany powrót ok. godz. 24:00

CENA:  1680 zł

CENA OBEJMUJE:

 • Przejazd autokarem klasy turystycznej
 • Noclegi z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje)  W Medjugorje pokoje 3-4 osobowe (dla małżeństw 2-osobowe) 
 • Opiekę pilota/przewodnika    
 • Ubezpieczenie: KL 15000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR; 

CENA NIE OBEJMUJE:

 • obowiązkowych opłat programowych płatnych w autokarze u pilota 15 Euro
 • napojów do posiłków w hotelach tranzytowych do/z Medjugorje
 • Rejs Fish picnic z obiadem na statku 25 Euro

DODATKOWO :

 • Istnieje możliwość zwiększenia kwoty ubezpieczenia oraz wykupienia dodatkowego ubezpieczenia  od kosztów rezygnacji – cena i szczegółowe informacje dostępne w biurze
 • Zaliczka płatna przy zawarciu umowy 30% od całości kwot 500 zł
 • Kolejność wpłaty zaliczki decyduje o kolejności wsiadania do autokaru
 • Wpłata końcowa do 30.06.2022

Należy zabrać ze sobą:  

 • rze­czy wygod­ne, strój odpo­wied­ni do prze­by­wa­nia w miej­sca­ch świę­ty­ch, wygod­ne buty, pele­ry­na, para­sol, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, nakry­cie gło­wy;  rów­nież  do poby­tu nad morzem nale­ży zabrać stro­je, olej­ki, kape­lu­sze, teni­sów­ki do wody i apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne; osoby planujące wejście na Górę Krizevac mogą zabrać mały plecak, latar­kę, kijki nordic walking;
 • dowód oso­bi­sty lub pasz­port; dobrze jest jeśli doku­ment tra­ci waż­no­ść nie krócej niż pól roku od daty piel­grzym­ki;  zabrać kse­ro dany­ch z pasz­por­tu lub dowo­du.
 • Nabo­żeń­stwo wie­czor­ne w Medju­gor­je będzie tłu­ma­czo­ne symul­ta­nicz­nie, dla­te­go nale­ży zaopa­trzyć się w radyj­ka lub tele­fo­ny komór­ko­we ze słu­chaw­ka­mi do odbio­ru fal FM. Moż­na zaku­pić na miej­scu takie radyj­ka, koszt to ok. 6 EURO.
 • Walutą Euro możemy posługiwać się w Medju­gor­je, w nie­któ­ry­ch skle­pa­ch dopuszczalne są  zło­tów­ki.

Dodatkowe informacje

Rok

2022

Miesiąc

Lipiec, Sierpień

Pielgrzymki zagraniczne

Bosnia i Hecegowina

Newsletter - bądź na bieżąco

Pielgrzymki Szczecin

Kontakt

Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago
ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin
Czynne: pn – pt: 10:00 – 17:00

Informacje na temat pielgrzymek:
Biuro tel. 91 433 11 96, tel. +48 690 322 552
e-mail: kontakt@pielgrzymkisantiago.pl

Pielgrzymki Szczecin
Scroll Up