Pobierz
Katalog
Księga
Intencji
Konto
Instagram
Konto
YouTube
Pismo
Święte

Pielgrzymka na „Festiwal Młodych” duchem – bez względu na wiek do Bośni i Hercegowiny – Medjugorje

1860 zł

31.07-07.08.2022

Opis

Pielgrzymka na „Festiwal Młodych” duchem – bez względu na wiek do Bośni i Hercegowiny – Medjugorje

                                                                     31.07-07.08.2022

                                                                                                

Dzień 1,  31.07.2022  

Spotkanie na placu katedralnym w Szczecinie o godz. 1:00 rano.  Przejazd w okolice Ludbregu, miasta cudu eucharystycznego, w którym od sześciu wieków  przechowywana jest Krew Chrystusa.
Obiadokolacja, nocleg.                                                                                                                                        

Dzień 2 01.08.2022

Śniadanie, pobyt w  Sanktuarium Krwi Chrystusa w Ludbregu. Przejazd malowniczymi trasami przez Chorwację do Bośni i Hercegowiny. Zakwaterowanie w Medjugorje i obiadokolacja. Zapoznanie się z otoczeniem Kościoła św. Jakuba. Udział w nabożeństwach wieczornych i rozpoczęcie Festiwalu Młodych.

Dzień 3-6,  02.08.202  – 05.08.2022 

Udział w bloku programowym  Festiwalu Młodych przygotowanym  przez Ojców Franciszkanów pracujących w Sanktuarium Królowej Pokoju. Program obejmuje m.in.

 –Wspólny udział w Międzynarodowej Mszy św. i różańcu w parafialnym kościele św. Jakuba;

– wejście i modlitwy na GÓRZE OBJAWIEŃ – PODBRDO, w miarę możliwości spotkania z osobami  widzącymi Matkę Bożą; Wykłady i świadectwa,  adoracja Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Marsz Pokoju ulicami Medjugorie, dzień poświęcony Wspólnocie CENACOLO, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.

Ponadto:

-Wyjazd na wypoczynek nad pełnymi uroku Wodospadami Kocusa.

-Wyjazd do zabytkowego Mostaru– miasta znajdującego się na liście UNESCO. Możliwość zakupienia ciekawych pamiątek.
-wypoczynek na  Riwierze Makarskiej nad Morzem Adriatyckim

Dzień 7,  06.08.2022

Zakończenie Festiwalu Młodych. Przejazd w okolice Ludbregu. Obiadokolacja i nocleg.                                                                                                                                      

Dzień 8,  07.08.2022           

Śniadanie, Msza Święta w Sanktuarium , następnie całodniowy przejazd do Polski, planowany powrót około godziny 23:00.

CENA:  1860 zł

CENA OBEJMUJE:

 • Przejazd autokarem klasy turystycznej
 • Noclegi w hotelach 3* wraz z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje) 5 noclegów w Medjugorje, 2 noclegi tranzytowe. W hotelu Medjugorje pokoje 3-4 osobowe (dla małżeństw 2-osob.)  w hotelach tranzytowych pokoje 2-3 osob.
 • Opiekę pilota/przewodnika    
 • Ubezpieczenie KL 30000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR w tym choroby przewlekłe. Również ochrona w przypadku zakażenia koronawirusem podczas wyjazdu – polisa pokrywa koszty leczenia oraz transportu.

CENA NIE OBEJMUJE:

 • obowiązkowych opłat programowych płatnych w autokarze u pilota 10 Euro
 • napojów do posiłków w hotelach tranzytowych do/z Medjugorje

MOŻLIWOŚĆ DOPŁAT  DODATKOWO :

 • Dopłata do pokoju 1 osobowego. 550 zł jeśli będzie dostepny
 • Istnieje możliwość zwiększenia kwoty ubezpieczenia oraz wykupienia dodatkowego ubezpieczenia  od kosztów rezygnacji – cena i szczegółowe informacje dostępne w biurze
 • Zaliczka płatna przy zawarciu umowy 30% od całości kwot 560 zł
 • Kolejność wpłaty zaliczki decyduje o kolejności wsiadania do autokaru
 • Wpłata końcowa do 30.06.2022

POLITYKA COVID-19 / ZWROT PIENIĘDZY W PRZYPADKU ODWOŁANIA WYJAZDU

Jeśli pielgrzymka zostanie odwołana z powodu COVID-19, zwracamy Państwu pieniądze w 14 dni od odwołania wyjazdu.

Dla osób zainteresowanych przygotowaliśmy ofertę voucherów, które umożliwiają przeniesienie wpłaconych środków na dowolną pielgrzymkę z naszej oferty, bez konieczności natychmiastowego wskazania konkretnego wyjazdu. Vouchery są ważne aż do 31 grudnia 2023 r.

Należy zabrać ze sobą:  

 • rze­czy wygod­ne, strój odpo­wied­ni do prze­by­wa­nia w miej­sca­ch świę­ty­ch, wygod­ne buty, pele­ry­na, para­sol, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, nakry­cie gło­wy;  rów­nież  do poby­tu nad morzem nale­ży zabrać stro­je, olej­ki, kape­lu­sze, teni­sów­ki do wody i apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne; osoby planujące wejście na Górę Krizevac mogą zabrać mały plecak, latar­kę;
 • – dowód oso­bi­sty lub pasz­port; dobrze jest jeśli doku­ment tra­ci waż­no­ść nie krócej niż pól roku od daty piel­grzym­ki;  zabrać kse­ro dany­ch z pasz­por­tu lub dowo­du.
 • Nabo­żeń­stwo wie­czor­ne w Medju­gor­je będzie tłu­ma­czo­ne symul­ta­nicz­nie, dla­te­go nale­ży zaopa­trzyć się w radyj­ka lub tele­fo­ny komór­ko­we ze słu­chaw­ka­mi do odbio­ru fal FM. Moż­na zaku­pić na miej­scu takie radyj­ka, koszt to ok. 6 EURO.
 • Walutą Euro możemy posługiwać się w Medju­gor­je, w nie­któ­ry­ch skle­pa­ch dopuszczalne są  zło­tów­ki.

 

Dodatkowe informacje

Rok

2022

Miesiąc

Lipiec, Sierpień

Pielgrzymki zagraniczne

Bosnia i Hecegowina

Newsletter - bądź na bieżąco

Pielgrzymki Szczecin

Kontakt

Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago
ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin
Czynne: pn – pt: 10:00 – 17:00

Informacje na temat pielgrzymek:
Biuro tel. 91 433 11 96, tel. +48 690 322 552
e-mail: kontakt@pielgrzymkisantiago.pl

Pielgrzymki Szczecin
Scroll Up