Pobierz
Katalog
Księga
Intencji
Konto
Instagram
Konto
YouTube
Pismo
Święte

Pielgrzymka do Medjugorje 8 dni samolot

2470 zł

17-24.08.2020

Opis

Pielgrzymka do Medjugorje 8 dni samolot

17-24.08.2020

Dzień 1, Poniedziałek,  17.08.2020

Wyjazd ze Szczecina w godzinach porannych, przejazd na lotnisko w Berlinie. Przelot do Splitu lub Dubrownika i transfer do Medjugorje. Obiadokolacja, nocleg

Dzień 2, Wtorek  18.08.2020

Śniadanie, dzień w Medjugorje poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. W kościele św. Jakuba zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z objawieniami. Udział w Mszy Świętej. Wejście na Górę Objawień  – miejsca pierwszych objawień gdzie Matka Boża przekazała Widzącym orędzie pokoju. Zgodnie z relacją sześciu widzących, objawienia te utrzymują się do dziś. U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Udział w wieczornym programie modlitewnym sanktuarium.  Czas pobytu w tym miejscu owocuje często osobistą przemianą serc pielgrzymów. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3 Środa, 19.08.2020

Śniadanie. Dzień w Medjugorie poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy.

*Dla chętnych  wyjazd  do Dubrownika– perły architektury Dalmacji – malowniczo położonego miasta o wspaniałym klimacie, licznych zabytkach i niezwykłych uliczkach. Obejrzymy  z przewodnikiem miejskim: bastiony i baszty z X-XV w., pałace, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor Franciszkanów Mala Braca, najstarszą  aptekę w Europie (od 1317 roku), gotycki klasztor Dominikanów, renesansowy kościół św. Spasa, barokowy kościół św. Vlaha (Błażeja – patrona Republiki Dubrownickiej), wielką studnię Onofria i wiele innych zabytkowych budowli. Stare Miasto Dubrownik zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.  Powrót na obiadokolację i nocleg w Medjugorje.

Dzień 4, Czwartek, 20.08.2020

Śniadanie.  Msza św. Adoracja Eucharystyczna jako modlitwa dziękczynna.

*Tego dnia dla chętnych wycieczka fakultatywna. Przejazd do  Mostaru  i zwiedzanie tego urokliwego miasta m.in.: Katedra NMP Matki Kościoła. Msza św.  Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5, Piątek, 21.08.2020

Tego dnia dla chętnych -wyjście o godz. 4 -tej rano, na drogę krzyżową na Górze Krizevac , niezbędne  obuwie z grubą podeszwą,  przydatna  latarka, powrót na śniadanie. Śniadanie o godz. 9.00. 

*Wyjazd fakultatywny – całodniowy pobyt nad morzem na  Riwierze Makarskiej.  Dodatkowo dla chętnych rejs po Adriatyku z obiadem na statku.  Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje.

Dzień 6, Sobota, 22.08.2020

Śniadanie.  

Dla chętnych przejazd nad  Wodospady  Koćuša.   Następnie udamy się do Tihaliny, gdzie w kościele znajduje się  piękna figura Matki Bożej wskazana przez widzących jako najbardziej podobna do Matki Bożej, którą widzą. Obiadokolacja i nocleg w Medjugorje. 

Dzień 7, Niedziela , 23.08.2020

Śniadanie. Dzień w Medjugorje poświęcony na osobiste refleksje i modlitwy. Msza św. Poświęcenie dewocjonaliów, modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. Różaniec. Wieczorna adoracja. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8, Poniedziałek , 24.08.2020

Śniadanie, Przejazd na lotnisko, przelot do Berlina i powrót do Szczecina.

CENA:  2470 PLN

CENA OBEJMUJE:

  • Przelot samolotem Berlin- Chorwacja-Berlin, 1 bagaż podręczny o wymiarach nieprzekraczających 56 x 45 x 25 cm. (bez limitu wagowego)
  • transfery lotniskowe
  • Noclegi w pokojach 2,3 osob. z klimatyzacją z wyżywieniem (śniadania i obiadokolacje, napoje wliczone)
  • Opiekę pilota/przewodnika
  • Ubezpieczenie TU Europa – KL 30000 EUR; KR 5000 EUR; NNW 3000 EUR; BP 300 EUR, choroby przewlekłe
  • Składkę TFG

CENA NIE OBEJMUJE:

  • Bagażu rejestrowanego 23 kg, dopłata 320 zł
  • wycieczek fakultatywnych , cena przy grupie min. 20 osób:

-Dubrownik 25 Eur

-Mostar 10 Eur

-Riviera Makarska  10 Eur + dodatkowo dla chętnych 20 Eur za rejs po Adriatyku z obiadem na statku

-Wodospady Koćuša i  miejscowość Tihalina – 10 Eur

DODATKOWE INFORMACJE:

Dopłata do pokoju 1 osobowego. 470 zł

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia:, od kosztów rezygnacji – cena i szczegółowe informacje dostępne w biurze

*Kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie,

Należy zabrać ze sobą:

– rze­czy wygod­ne, strój odpo­wied­ni do prze­by­wa­nia w miej­sca­ch świę­ty­ch, wygod­ne buty, pele­ry­na, para­sol, oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, nakry­cie gło­wy;  rów­nież  do poby­tu nad morzem nale­ży zabrać stro­je, olej­ki, kape­lu­sze, teni­sów­ki do wody i apa­ra­ty foto­gra­ficz­ne; osoby planujące wejście na Górę Krizevac mogą zabrać mały plecak, latar­kę;

– dowód oso­bi­sty lub pasz­port; dobrze jest jeśli doku­ment tra­ci waż­no­ść nie krócej niż pól roku od daty piel­grzym­ki;  zabrać kse­ro dany­ch z pasz­por­tu lub dowo­du.

Nabo­żeń­stwo wie­czor­ne w Medju­gor­je będzie tłu­ma­czo­ne symul­ta­nicz­nie, dla­te­go nale­ży zaopa­trzyć się w radyj­ka lub tele­fo­ny komór­ko­we ze słu­chaw­ka­mi do odbio­ru fal FM. Moż­na zaku­pić na miej­scu takie radyj­ka, koszt to ok. 5 EURO.

Waluta w  Medju­gor­je to  Euro, w nie­któ­ry­ch skle­pa­ch dopuszczalne są  zło­tów­ki.

 

Dodatkowe informacje

Rok

2020

Miesiąc

Sierpień

Pielgrzymki zagraniczne

Bosnia i Hecegowina, Chorwacja

Newsletter - bądź na bieżąco

Pielgrzymki Szczecin

Kontakt

Archidiecezjalne Biuro Pielgrzymkowe Santiago
ul. Św. Jakuba 1, 70-543 Szczecin
Czynne: pn – pt: 10:00 – 17:00

Informacje na temat pielgrzymek:
Biuro tel. 91 433 11 96, tel. +48 690 322 552
e-mail: kontakt@pielgrzymkisantiago.pl

Pielgrzymki Szczecin
Scroll Up